Tecnicasa
AGV

EL NOSTRE EQUIP


Un dels aspectes diferenciadors de TECNICASA és el disposar d’un equip integrat per un 80% de personal fix.
Aquesta aposta facilita d’una manera natural aconseguir la màxima qualitat en cada treball.
La formació continua i l’aposta per l’aprenentatge garanteix als diferents equips de TECNICASA la millora en la productivitat, alhora que manté la motivació i compromís necessaris amb l’empresa.

TECNICASA contracta equips externs a l’empresa en la realització de treballs especialitzats com poden ser d’assessoria laboral, fiscal i prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut dels treballadors.

-

Direcció


-

Arquitecte Director


-

Arquitecte Tècnic


-

Interiorista


-

Administratiu


-

Encarregats


-

Oficials 1a


-

Gruistes


-

Manobres


-

Aprenents


TECNICASA. S.L. Font Barrera, 9, Baixos 08251 Santpedor (Barcelona) Telèfon 93 832 00 59 Fax 93 832 00 59 e-mail: tecnicasa@tecnicasa.cat Reg. Mercantil de Barcelona, Tom 24433, Foli 218, Fulla B73722 C.I.F. B-08678724
Avís legal Política de privacitat